De meeste natuurlijke materialen om ons heen hebben vaste eigenschappen. Metaal is bijvoorbeeld erg stijf, hout is buigzaam en rubber kan meerdere malen zijn eigen lengte uitrekken zonder te breken. Maar zou het niet interessant zijn als we een materiaal zouden kunnen maken dat zijn eigenschappen drastisch kan veranderen, van bijvoorbeeld zacht naar stijf of van kleur verschietend? In dit artikel laten we zien hoe we op basis van origami nieuwe materiaalconcepten maken die door aanpassing van hun microstructuur hun eigenschappen kunnen veranderen en op deze manier ‘geprogrammeerd’ kunnen worden om het door ons gewenste gedrag te laten zien.