Water is een stof waarmee iedereen vertrouwd is. Desondanks is water een zeer gecompliceerde stof, doordat watermoleculen waterstofbruggen met elkaar kunnen vormen. Aan deze waterstofbruggen hebben we te danken dat water geen gas is, zoals het geval is bij andere kleine moleculen. In vloeibaar water worden deze waterstofbruggen voortdurend aangemaakt en weer verbroken. Verrassend genoeg was er tot voor kort weinig directe experimentele informatie beschikbaar over de details van dit proces. De oorzaak hiervan moeten we zoeken in de snelheid waarmee de waterstofbrugdynamica plaatsvindt bij kamertemperatuur, die buiten het bereik lag van experimentele technieken. Sinds een jaar of vijf biedt spectroscopie met korte mid-infraroodpulsen echter de mogelijkheid het gedrag van de waterstofbruggen van water in de tijd te volgen.