Het maken van steeds kleinere structuren met behulp van conventionele lithografische technieken begint zijn grenzen te naderen. Daarom wordt allerwegen gezocht naar andere materialen en methoden.