In 1996 werden negen antiwaterstofatomen waargenomen bij CERN in Geneve. Het feit dat de wereld was verrijkt met een nieuwe vorm van materie ging niet ongemerkt voorbij. Deze antiwaterstofatomen waren echter gemaakt met relativistische snelheden waardoor waarnemingen aan deze vorm van neutrale antimaterie maar zeer korte tijd mogelijk waren. Om gedurende langere tijd en met hoge precisie waarnemingen te kunnen doen aan antiatomen is de volgende stap het invangen van een groot aantal koude antiwaterstofatomen in een wandvrije val. Dit opent de weg naar experimenten om de zwaartekracht op antimaterie te bepalen en CPT-invariantie (invariantie van de natuurwetten onder gelijktijdige omkering van lading, pariteit en tijd) met behulp van spectroscopie te testen.