van der Veen, J. F. (1988). Smelten oppervlakkig bekeken: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de oppervlaktefysica aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 9 december 1988.