Additional Metadata
Promotor J. Kistemaker
Degree Grantor University of Amsterdam
Citation
Sluyters, T. J. M. (1959, July 8). Inelastische botsingen tussen Ar+ ionen of Ar atomen en de gasmolekulen H2, He, Ne, Ar, Kr en Xe in het energiegebied van 5-24 keV.