Saris, F. W. (1981). Dagboek van een fysicus [Rede uitgesproken op 11 mei 1981 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen aan de Rijksuniversitet te Utrecht, vanwege de Stichting tot Bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica]. - De Gids 7 (1981) p. 429-436.