Photonic Materials

Polman, A. (1998). Het optisch akkoord: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht in de Faculteit der Natuur- en Sterrekunde op 18 juni 1998.