Lagendijk, A. (1989). De arrogantie van de fysicus: Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de experimentele natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.