Kleyn, A. W. (1989). Reflecties: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar in de Atoom- en Molecuulfysica aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Stichting tot Bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica op dinsdag 6 juni 1989.