Rijksuniversiteit Utrecht

Frenkel, D. (1989). Computerspelletjes: De postmoderne wetenschap, inaugurele rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de fysische computersimulatiekunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 16 november 1989.