Kistemaker, J. (1956). De veelvuldigheid der atoomkernen: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de natuurkunde vanwege Teyler's Stichting aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 27 januari 1956.