Om de bewegingen van de elektronen in atomen en moleculen te kunnen waarnemen, zijn attosecondelasers nodig. De productie en karakterisatie van attosecondepulsen is pas sindskort mogelijk. Toepassing van deze attosecondelasers belooft unieke inzichten te geven in de manier waarop elekronen wisselwerken met licht, en de wijze waarop een elektronische excitatie koppelt met andere vrijheidsgraden in een systeem.

No URL available