Het moleculaire landschap van een lichaamscel is dynamisch; de samenstelling is afhankelijk van de biochemische processen die zich binnen de cel en tussen cellen onderling afspelen. Eiwitten zijn bij bijna al deze cellulaire processen betrokken. Veel aandoeningen, zoals bijvoorbeeld kanker en de ziekte van Alzheimer, vinden hun oorsprong in een lokale abnormale expressie of modificatie van bepaalde eiwitten. Op het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) is een nieuwe massaspectrometrische methode ontwikkeld die gelijktijdig en met hoge plaatsresolutie de moleculaire massa en de ruimtelijke verdeling van biomoleculen in weefseloppervlakken in kaart brengen.