De huidige lasertechnologie maakt het mogelijk lichtpulsen te creëren waarvan de frequentie op sub-picosecondetijdschaal verandert. Deze pulsen zijn te gebruiken om in laddersystemen van boven elkaar liggende energieniveaus op intuïtief logische wijze populatie vanuit de grondtoestand naar hoger gelegen niveaus te brengen via tussenliggende toestanden: het frequentieverloop van de laser moet dan zo zijn dat aan het begin van de puls de overgang van grondtoestand naar eerste aangeslagen toestand in resonantie is, vervolgens de overgang van eerste naar tweede toestand, enz. Op deze manier kan 100% van de populatie naar een hoog gelegen energieniveau worden gebracht. Verrassend genoeg lukt dit ook met precies het omgekeerde frequentieverloop, waarbij de laser dus eerst resonant is met de bovenste stap van de ladder, en later met de onderste.

NTvN

Broers, B., van Linden van den Heuvell, H. B., & Noordam, L. D. (1993). Populatietransport in laddersystemen met behulp van tjilpende laserpulsen. NTvN, 59(7), 113–116.