Een tweeatomig molecuul lijkt op een vrij draaibare microscopische halter. Door absorptie van een foton kan een molecuul uiteenvallen, waarna meting van de bewegingsrichting van de atomen de stand van een halter verraadt. Echter, als de tijd tussen absorptie en dissociatie in de buurt komt van een rotatieperiode, blijkt de quantummechanica het klassieke beeld grondig te verstoren.