Met de komst van een glasvezelnet voor optische telecommunicatie, ontstaat de vraag naar optische geïntegreerde chips, die signalen lokaal kunnen schakelen, splitsen en versterken. De verwezenlijking van die chips vereist nieuwe materialen en technieken. Erbium heeft een optische overgang bij 1,54 µm, een belangrijke golflengte in optische telecommunicatie. Door middel van ionenimplantatie kunnen glasoppervlakken lokaal gedoteerd worden met erbium (Er). Dergelijke geïmplanteerde preparaten vormen tevens een uniek systeem om de Gouden Regel van Fermi inzichtelijk te maken.