De steeds korter wordende laserpulsen maken het mogelijk tijdopgeloste metingen te doen aan elektronenbeweging in atomen en vibratiebeweging in molekulen. Al eerder werden conclusies getrokken op grond van informatie (absorptie, emissie) in het frequentiedomein. In het nu volgende worden voorbeelden gegeven waar tijdopgeloste spectroscopie geen andere informatie oplevert dan het absorptiespectrum en laten we zien waar tijdopgeloste spectrosocopie wel nieuwe dingen vertelt.