Een rooster-Boltzmannvergelijking is een moderne techniek voor de simulatie van vloeistofstroming, die om verschillende redenen interessant genoemd mag worden. De eerste reden ligt voor de hand - met de rooster-Boltzmann benadering kunnen problemen onderzocht worden, die slechts moeizaam of niet met meer traditionele methoden te bestuderen zijn. De ontstaansgeschiedenis van de rooster-Boltzmannbenadering, via een omslachtige route, is eveneens interessant en illustreert duidelijk hoe speculatief onderzoek kan leiden tot nieuwe technieken, die van praktisch en technisch belang zijn. We beginnen dan ook met dit laatste.