Een atoom waarin het elektron in een verre baan rond de atoomkern draait, is soms een kort leven beschoren. Zo kan een elektrisch veld het elektron uit zijn baan trekken met als gevolg dat in enkele picoseconden (10-12 s) het atoom uiteenvalt in een kern en een elektron. Met behulp van een supersnelle camera is dit uiteenvallen (ioniseren) van het atoom nu voor het eerst live gezien.