Bodems onder dennenbossen worden gekenmerkt door een dikke strooisellaag. Er wordt aangenomen dat verontreiniging met zware metalen een sterk remmende invloed heeft op de omzetting van organische stof door het verdwijnen van de bodemfauna. Op twee plaatsen in de Weerter Bergen waar de bodem (in ongelijke mate) werd en wordt belast met zware metalen, werd het bodemprofiel bemonsterd. Het onderzoek toont aan dat niet gravende bodemorganismen zoals borstelwormen een belangrijke bijdrage leveren aan de omzetting van organische stof en dat de biochemische omzetting van organische stof in de beide profielen op gelijke wijze verloopt.

Landschap

van Mourik, J. M., & Boon, J. J. (1996). Bodemvorming onder dennenaanplant: omzetting van organische stof in dennenbosbodems in de Weerter Bergen. Landschap, 13, 29–41.