In het natuurkunde onderwijs op school en aan de universiteit komt het vertrouwde verschijnsel wrijving nauwelijks aan bod. Niet dat wrijving onbelangrijk of oninteressant zou zijn; van de grondlagen van wrijving is domweg nog vrijwel niets bekend. Met atomaire-krachtmicroscopie en aanverwante technieken wordt sinds enkele jaren onderzoek verricht op atomaire schaal naar het krachtenspel tussen oppervlakken. Aan Joost Frenken werd in 1996 door NWO een Pionier-subsidie verleend voor experimenteel onderzoek aan verscheidene dynamische oppervlakteverschijnselen, waaronder wrijving. In dit artikel beschrijven Jennifer Heimberg en hij hoe zij met een nieuw instrument, de zogenaamde 'triboscoop', wrijving en slijtage aan een gedetailleerd onderzoek zullen onderwerpen.