In het jaar 104 voor Christus besloot de Chinese keizer Han Wu Di dat zijn regering op meer verantwoorde wijze met het kosmisch gebeuren diende te harmonieren. Dit werd de aanleiding tot de grote kalenderhervorming, Taichu, van 103 voor Christus, die het volledige jaarlijkse hofceremonieel en -ritueel nauwkeurig in overeenstemming bracht met de astronomische kalender.