We gebruiken de intense picoseconde pulsen van de vrije electronen laser FELIX voor pomp-probe verzadigingsspectroscopie aan de C-O strekvibratie van azijnzuur in oplossing. Het blijkt dat de transmissie van de probe puls sterk wordt beïnvloed door coherente propagatie en coherente koppelingseffecten van pomp en probe. Met behulp van een simulatie van het experiment waarin deze effecten worden meegenomen is het mogelijk de levensduur van de C-O strekvibratie te bepalen.