Dissociatieve recombinatie is een belangrijk proces in de ionosfeer van de aarde (hoogte boven de 100 km) en bepaalt de evenwichtsconcentratie van vrije elektronen, zijnde het belangrijkste neutralisatie mechanisme. Vrije elektronen recombineren met molekulaire ionen onder de gelijktijdige fragmentatie van de molekulen. Hiermee is dissociatieve recombinatie ook een belangrijk startpunt van chemie; de fragmenten zijn vaak elektronisch aangeslagen, kinetisch 'heet' en reactief: Dissociatieve recombinatie heeft door de Coulomb aantrekkingskracht geen barrieres voor reactie, van belang in chemie bij zeer lage temperaturen. Wij hebben dit proces gekwantificeerd voor de in onze atmosfeer relevante botsingsenergie

Van A tot Q

van der Zande, W. J., Peverall, R., Rosén, S., Peterson, J. R., & Larsson, M. (1997). Dissociatieve recombinatie van N2+ bestudeerd in de zware ionen opslag ring CRYRING in Stockholm. Van A tot Q, 12, 73–80.