Wij presenteren laboratorium werk aan de Vrije Universiteit en op AMOLF waarbij de (pre-) dissociatie en stralingseigenschappen van aangeslagen toestanden van molekulair stikstof bestudeerd worden. In het kort bespreken wij een project dat binnenkort van start gaat waarbij onderzocht wordt of de data van de satelliet spectrometers GOME, en vanaf 1999 SCIAMACHY, informatie bevatten over de hoogaangeslagen toestanden in stikstof om zodoende een wisselwerking op gang te brengen tussen aardobservatie en laboratorium toetsing.