Onder de diverse verschijningsvormen waarin wij atomen en moleculen in de natuur of in het laboratorium tegenkomen, nemen zogenaamde 'Rydbergtoestanden' een aparte plaats in. Aan het eind van de vorige eeuw realiseerde de Zweedse onderzoeker Johannes Robert Rydberg zich dat de lijnen die werden waargenomen in het spectrum van het waterstof-atoom, konden worden berekend met behulp van een simpele formule. In deze formule words voor iedere waargenomen lijn slechts een combinatie van twee getallen ingevuld.

[s.n.]
M. Klamer , I. Molema , R.J.C. Spreeuw , D. Waarsenburg

Vrakking, M. J. J. (1998). Dynamica in Rydberg-atomen en -moleculen. In M. Klamer, I. Molema, R. J. C. Spreeuw, & D. Waarsenburg (Eds.), Van frictie tot wetenschap : Jaarboek 1997, Vereniging van Akademie-onderzoekers (pp. 129–135).