Auto-ionisatie, het proces waarbij een atoom uiteenvalt in een ion en een elektron, is een razendsnel kansproces. De kans dat het atoom het elektron uitzendt neemt exponentieel af in een zeer korte tijd. In bijzondere gevallen blijkt het echter mogelijk te zijn dat de kans op elektronenemissie juist stapsgewijs afneemt.