Om iets tegen de onbekendheid van de NNV onder studenten te doen, kunnen studenten die hun propedeuse hebben gehaald, voortaan in het lopende verenigingsjaar gratis lid worden van de NNV.