Uit een onderzoek near het teruglopend ledental heeft het NNV-bestuur de conclusie getrokken dat vernieuwing van de NNV noodzakelijk is. Het is nu de tijd om te laten zien wet in gang is gezet.