De EPS zou zich moeten opstellen als politieke belangenvereniging en lobbyen voor een Europees onderzoeks- en onderwijsbeleid. Dat is een aanbevelingen die gedaan werd tijdens de conferentie Securing the future of physics, waar ook de NNV vertegenwoordigd was.