Additional Metadata
Promotor D. Frenkel
Degree Grantor Utrecht University
Citation
Mooij, G. C. A. M. (1993, November 23). Novel simulation techniques for the study of polymer phase equilibria = Nieuwe simulatatie technieken voor het bestuderen van fase gedrag van polymeren.