Additional Metadata
Promotor J. W. M. Frenken
Degree Grantor Leiden University
Citation
Molenbroek, A. M. (1995, March 16). Surface-melting instabilities at metal surfaces: a combined ion-scattering and computer-simulation study = Oppervlaktesmeltinstabiliteiten aan metaaloppervlakken: een gecombineerde ionenverstrooiing- en computersimulatiestudie.