Met behulp van fasegevoelige ver-infrarood spectroscopie is aangetoond dat protonen in water een grote invloed hebben op de dynamica van de omringende watermoleculen. De gebruikte techniek meet hoe snel watermoleculen zich richten naar een aangelegd oscillerend elektrisch terahertzveld. De wisselwerking met de protonen leidt ertoe dat de watermoleculen het veld veel minder goed kunnen volgen. Deze waarneming geeft nieuwe informatie over het moleculaire mechanisme van protontransport door water.No URL available