Het tellen van elektronen en ionen en het meten van hun snelheid is essentieel in een groot aantal fysische experimenten. Door de jaren zijn hiervoor vele verschillende manieren bedacht, iedere methode met zijn eigen beperkingen. Een nieuwe generatie twee-dimensionale pixeldetectoren is bij CERN ontwikkeld ten behoeve van onderzoek in de hogeenergiefysica. Drie recente experimenten aan de Universiteit Twente en op AMOLF tonen de potentie voor atoom-, molecuul-, oppervlakte- en bio-moleculaire fysica.

NTvN

van Gastel, R., van der Molen, S. J., Sikharulidze, I., Gademann, G., Jungmann, J., Heeren, R., & Vrakking, M. J. J. (2009). Ruisloos deeltjes detecteren. NTvN, 75(11), 402–405.