Water is de meest voorkomende stof op onze planeet en speelt een zeer belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ook op moleculair niveau is water onlosmakelijk verbonden met leven: de belangrijkste biologische processen vinden plaats in waterige oplossingen. Water komt echter zelden voor in pure vorm, maar vooral als zeewater en in het cytoplasma van cellen, waar zich per honderd watermoleculen enkele ionen of macromoleculen (bijvoorbeeld eiwitten) bevinden. Begrip van de interactie tussen water en opgeloste stoffen is dus belangrijk voor de vele processen die zich afspelen in water. In mijn promotieonderzoek heb ik met twee ultrasnelle lasertechnieken onderzocht hoe onder andere ionen de beweeglijkheid van water op moleculair niveau bei'nvloeden [I].