Elsevier B.V.
H.J. Bakker (Huib)
doi.org/10.1016/j.ijms.2013.12.012
Int. J. Mass Spectrom.

Klinkert, I., Chughtai, K., Ellis, S., & Heeren, R. (2014). Methods for full resolution data exploration and visualization for large 2D and 3D Mass Spectrometry Imaging datasets. Int. J. Mass Spectrom., 362, 40–47. doi:10.1016/j.ijms.2013.12.012