NPG
doi.org/10.1038/nnano.2014.314
Nature Nanotechnol.
Photonic Forces

Fratalocchi, A., Dodson, C. M., Zia, R., Genevet, P., Verhagen, E., Altug, H., & Sorger, V. J. (2015). Nano-optics gets practical. Nat. Nanotechnol., 10(1), 11–15. doi:10.1038/nnano.2014.314