NPG
doi.org/10.1038/nnano.2014.314
Nature Nanotechnol.
Photonic Forces

Fratalocchi, A, Dodson, C.M, Zia, R, Genevet, P, Verhagen, E, Altug, H, & Sorger, V.J. (2015). Nano-optics gets practical. Nature Nanotechnol., 10(1), 11–15. doi:10.1038/nnano.2014.314