De ultieme droom van chemici is het volledig kunnen bestuderen van chemische reacties. De conventionele manier om dit doel na te streven is via de keuze van thermodynamische (evenwichts)omstandigheden als bijvoorbeeld de druk en de temperatuur. Echter, deze methode heeft sterke beperkingen. Zo zal met deze methode altijd de zwakste binding van een molecuul als eerste breken. Er bestaan betere methoden.