Water en leven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De talrijke biochemische reacties die ons in leven houden voltrekken zich alleen in water: van de verbranding van glucose tot aan de replicatie van DNA. Bij deze processen is een actieve rol weggelegd voor water. Watermoleculen nemen bij- I voorbeeld de energie op die vrijkomt bij chemische reacties en voeren deze I efficient weg. Ook kunnen reactieproducten gestabiliseerd worden door specifieke wisselwerkingen met watermoleculen. Om dit soort processen beter te begrijpen is het van belang te weten hoe watermoleculen in de vloeistoffase bewegen. Deze bewegingen blijken zich onvoorstelbaar snel tevoltrekken, op tijdschalen van een miljoenste van een miljoenste van een seconde. Hoe weten we dit eigenlijk? Wat voor experimentele technieken zijn nodig om dit soort snelle bewegingen te meten? En als we dan precies kunnen meten hoe snel watermoleculen draaien, welke vragen kunnen we hierrnee beantwoorden?

No URL available